EĞİTİMLERİMİZ

Başkasından öğrenen bilgili, kendi deneyiminden öğrenen bilge olur.

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Bilgili olmak ve farkındalık iyidir. Kişiyi çeşitli konularda konuşabilir, fikir ileri sürebilir hale getirir. Ne var ki, davranış değişikliği bilgiyi artırarak oluşmaz. Davranış değişikliği için kişinin eski davranış kalıplarını "sorgulaması" ve yeni bilgiyi "kendi deneyiminde keşfetmesi" gerekir. Bunu sağlamak katılımcının aktif olduğu ve keşif için sorguladığı eğitim deneyimleri ile mümkün olur. Eğitim programlarını bir öğrenme deneyimi haline getirmek için "transformational learning", "experiential learning" ve "reflective practice" metodlarını birlikte kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın...

Temel Eğitimler

Bu başlık altında toplanan eğitimlerimiz, çalışma ortamındaki belirli bir meseleye odaklıdır. Etkili biçimde ele alındıklarında, çalışan tatmini ile verimliliğin artmasına önemli bir katkıda bulunurlar. Her işletmenin kendisine özgü koşulları ve dinamikleri dikkate alınarak müşteriye özel olarak yeniden tasarlanırlar.

Çatışma Çözüm Yöntemleri

Çatışma insanların birlikte çalıştığı ortamlarda kaçınılmazdır. Çatışmaları doğru şekilde ele almazsak hem takımların verimliliğini düşürür, hem de bireylerin iş ve iş yeri bağlılıkları olumsuz etkilenir.

Eğitimin amacı, öncelikle kaçınılmaz olan çatışmaları en az zarar ve mümkün olan en yüksek fayda ile ele alabilmenin yollarını göstermektir. Ayrıca, çatışmalara farklı açıdan yaklaşmanın süreci nasıl etkileyeceğini ve değiştirebileceğini katılımcıların deneyimleyerek öğrenmesi sağlanacaktır.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim
 • İlişki Yönetimi
 • Farklılıkları Anlama ve Yönetme

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Çatışmaları yapıcı şekilde ele almak
 • Çatışmalarda Kazan-Kazan yaklaşımını sergilemek
 • Kendi çatışma tarzını anlamak ve bunun olumsuz etkilerinin farkında olarak çatışmaya yaklaşımını gözden geçirmek
 • Çatışmalara farklı ve yaratıcı çözüm önerileri ile yaklaşmak
 • Çatışmaları doğal kabul etmek ve motivasyonunu kaybetmemek

Kuruma Kazandıracakları

 • Daha az çatışma
 • Çalışma ortamında çatışmalara bağlı verimlilik sorunlarında azalma
 • Karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışma ortamı
 • Sorunların kalıcı insan sorunları haline gelmeden çözülmesi

Kişiye Kazandıracakları

 • Çatışma süreçlerinde kişisel katkıyı anlama
 • Çatışmayı ele alma ve çözmede bireysel sorumluluk alma düzeyinin artması
 • Farklılıkları anlama ve yönetmeye yönelik kalıcı bakış açısı değişimi
 • Daha verimli ilişkiler
 • Daha az stres
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Bütün 
Temel Eğitimler
  

Yönetim Eğitimleri

İş dünyasındaki en önemli sorunlardan biri "uzman" konumundan "yönetici" konumuna geçişin doğru yönetilmesidir. Çoğunlukla işini iyi yapan uzmanların iş bilgisinin, insan yönetimi için yeterli olacağı yanlış varsayımı ile mevcut yönetim sorunlarını yaratırız.

Bir kişinin iyi bir yönetici olabilmesi için yeterli şart "iş bilgisi" olmasına rağmen, gerekli şart "yönetim paradigması"dır.

Yönetim eğitimlerimizin amacı, işte bu yönetim paradigmasının her bir katılımcı tarafından anlaşılmasını, içselleştirilmesini ve eyleme dönüştürülmesini sağlamaktır.

Yönetici Geliştirme Programı

Akıl ve Yürek "Yönetici Geliştirme Programı"yapısı itibari ile bütünsel bir yaklaşıma sahip olup, birbiri üzerine inşa edilen aşamalarla yöneticileri bulundukları seviyeden üst seviyelere çıkma konusunda desteklemektedir.  Bu aşamaları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

Kendini Tanı, Kendini Yönet.  Bir yönetici için en önemli basamaktır. Burada yönetici yönetim kavramına bakışını sorgulamalı, bir yönetici olarak kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmek için ne kadar hazır olduğunu fark etmeli, kendi davranışlarını ve bunlar ile çevresinde yarattığı etkiyi anlamalıdır.

İşini Tanı, İşini Yönet. Yöneticinin yönetimin temel fonksiyonlarını, kendisinden beklenen somut yönetim işlevlerini ve bu işlevleri yerine getirirken neler dikkat etmesi gerektiğini anladığı, bu işlevlerin karşılıklı ilişkilerini netleştirdiği aşamadır.

Ekibini Tanı, Ekibini Yönet. Burası yöneticinin başarısı için en temel kaynak olan ekibini tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği alandır.

Ekibini Geliştir.  İyi yönetici her zaman en az kendisi kadar iyi çalışanlar yetiştiren ve içlerinde potansiyeli olanları yöneticiliğe hazırlayan yöneticidir.

Ekibini Bir Bütün Olarak Yönet.  Burada yönetici bir takım koçu gibi takımını organize etmeyi ve değişen koşullara uydurmayı öğrenir. Artık tek tek bireyleri yönetmenin ötesine geçip takımı bir bütün olarak ele alma aşamasıdır.

Karmaşıklığı Yönet.  Bu aşama yöneticinin sadece ekibini değil, ekibi ile birlikte şirket içinde ve dışındaki ilişki, iletişim ve ağları yönettiği, bulunduğu bölüme bütünsel ve sistemin bir parçası olarak bakabildiği, hem şirketin hem de bölümünün sonuçları için diğer bölümler ve bölümlerin yöneticileri ile birlikte çalışarak karmaşık iş ortamını yönettiği aşamadır.

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Bütün 
Yönetim Eğitimleri
  

Özel Programlar

Bu başlık altında, karmaşık bir dünyada belirsizliklerle dolu bir geleceğe doğru sürüklenmek yerine, o geleceği yaratarak varlığını sürdürmek isteyen şirketler için geliştirdiğimiz programlar yer alır.

Temel soru şudur: "Şirketinizi hangi geleceğetaşımak istiyorsunuz?"

Geçmişten devşirilmiş geleceğe mi, yaratılmış geleceğe mi?

Karmaşıklığın ve belirsizliğin hüküm sürdüğü günümüz dünyasında artık farklı bir liderlik paradigması gerekiyor:

yani, geçmiş tarafından belirlenen olasılıkların ötesine geçip geçmiş başarıları geleceğe taşımak için,

geçmişte yapılanları daha fazla, daha iyi, daha farklı yapmak,

hatta değişmek bile yeterli değil.

Sizin için yeni bir bağlam yaratacak liderleriniz yoksa, yani içine doğru yaşamakta olduğunuz geleceği "dönüşüm"e uğratacak liderlikten yoksunsanız, bu gelecek geçmişin bir versiyonu olmaktan kurtulamayacaktır.

Akıl ve Yürek Özel Programları sizi yaratacağınız bir gelecekte var olmaya davet ediyor!

Liderlik Dönüşüm Programı

Çalışmanın kullandığı model ve metodoloji, lider olmaya ve liderliği etkili biçimde uygulamaya eyleme çevrilebilir bir erişim sağlamakta benzersizdir.

Diğer liderlik eğitimlerinin tersine, amaç belirli bir liderlik modelini öğretmek değil, katılımcılara liderliğin gerçek doğasına erişim sağlayarak onları lider yapmaktır.

Etkili liderlik başka liderlerin neler yaptıklarını, onların kimi niteliklerini ve özelliklerini öğrenmekle erişilebilecek bir şey değildir. Bu çalışma, bir lider gibi davranmaya çalışmayı öğretmek yerine katılımcılara iddialı bir fırsat sunmaktadır:

Lider olmak ve Liderliği kendini doğal ifade tarzı olarak etkili biçimde uygulamak!

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Bütün 
Özel Programlar