Eğitim Yaklaşımımız

Bilgili olmak ve farkındalık iyidir. Kişiyi çeşitli konularda konuşabilir, fikir ileri sürebilir hale getirir. Ancak davranış değişikliği bilgiyi arttırak oluşmaz. Davranış değişikliği için kişinin eski davranış kalıplarını "sorgulaması" ve yeni bilgiyi  "kendi deneyiminde keşfetmesi" gerekir. Bunu sağlamak katılımcının aktif olduğu ve keşif için sorguladığı eğitim deneyimleri ile mümkün olur. Eğitim programlarını bir öğrenme deneyimi haline getirmek için "transformational learning""experiantional learning" ve "reflective practice" metodlarını birlikte kullanıyoruz.

Experıentıal Learnıng (Deneyimsel Öğrenme)

Bir deneyimin öğrenme haline gelmesi için yaşanması, o deneyimde ne yaşandığı hakkında düşünülmesi, düşüncelerin tutarlı bir kavram haline getirilmesi ve bu yeni kavramın geçerliliğinin günlük hayatta tekrar sınanması gerekir. Böylece her yeni öğrendiğimiz şey hayata tekrar uygulanarak öğrenmeyi sprial bir model haline getirir. Eğitimler, koçluklar ve takım koçluklarında etkili bir şekilde kullanıldığında kalıcı öğrenme ve gelişimde büyük katkı sağlar.

Reflectıve Practıce (Yansıtıcı düşünme)

Bir probleminiz varsa "icad" etmişsinizdir. Onun içinde Einstein'ın dediği gibi problemi icad ettiğiniz bakış açısı ile o problemi çözemezsiniz. Reflective Practice problem çözümünde problemi çözmek için uygulanan bakış açısı kadar, çözüm için uğraşan kişinin bakış açısınında problem ile birlikte değerlendirildiği bir yöntemdir. Kişi bir problem ile uğraşırken aynı zamanda kendi düşünce sistematiğini de gözlemlemekte ve böylece problem ile düşüncesi arasındaki etkileşimden yeni öğrenme ile çıkmaktadır. Biz bu yöntemi eğitim, yönetici koçluğu ve takım koçluğu uygulamalarımızda kullanır ve etkili sonuçlar alırız.

Transformatıonal Learnıng (Dönüşümsel öğrenme)

Bizler olduğumuz yere birçok  bilgi ve deneyim ile geldik. Tüm bunlardan öğrendiklerimizi de bakış açımız olarak geliştirdik. Ancak dünya sürekli değiştiği için "bizi buraya getiren bakış açımız bizi daha ileriye genelde götürmez". Çünkü sahip olduğumuz "bakış açısımız" çoğunlukla geçerliliği sorgulamadığımız düşüncelerimiz, inançlarımız, alışkanlıklarımız, varsayımlarımız ve kültürel etkilenmelerimizden oluşur. Bu bakış açımızı "tek ve geçerli" bakış açısı olarak kabul etmemiz ise gelişimi durur. Eğer bakış açımızı sorgulamaz ve geçerliliğini tekrar tekrar kontrol etmezsek bilgili oluyor ancak bu bilgiliyi kullanamayız. Yeni bilgileri almamız ve kullanmamız ancak "bakış açımızı" güncellememiz ve gerekiyorsa değiştirmemiz ile mümkün. İşte bu bağlamda Transformational Learning  bakış açımızın geçerliliğini sorgulamımızı ve gerekiyorsa değiştirmemizi sağlayan eşsiz bir metod olarak bizlere yardımcı oluyor.

Bizler bu üç yöntemi de eğitimlerimiz, koçluklarımız ve takım koçluklarımızda kullanarak katılımcılarımızın bilgiyi "kendi deneyimlerinde keşfetmelerini" yani bilginin kendi hayatlarında ne anlama geldiğini bulmalarını sağlarız. Böylece kalıcı ve sürdürülebilir değişim başlamış olur.

Eğitim sayfamıza dönmek için tıklayınız......

DEĞERLERİMİZ

İnsan

Ana amacımız insanın kendi ve çevresi ile ilişkisinde doyumlu ve verimli olmasına katkı sağlamaktır. Bu anlamda odağımız "insan"dır.

KATILIMCIlık

Öğrenme ve gelişim kişinin aktif  parçası olduğu bir etkileşim sürecidir. Bu sürecin yaratılması ve geliştirilmesi diğer bir değerimizdir.

GELİŞİM

Kişinin kendi gelişimini kendisi yönetecek şekilde güçlendirilmesine katkı sunuyoruz.

Uzmanlık

Kendi deneyimimizde keşfetmediğimiz yani uzmanı olmadığımız hiçbir konuda çalışmıyoruz.

INOVASYON

Geçmişte olanları tekrarlamak yerine geleceği yaratanların insanlığa katkıda bulunduğunu biliyoruz.

BİZ KİMİZ?

Özcan Kabakçıoğlu

Özcan Kabakçıoğlu, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Eğitim ve gelişim sektöründe 30 yıldan fazla deneyime sahiptir. Yenilikçi Örgüt ve Yönetim kuramları ile bunların iş yaşamına uygulanmasından, ölçme-değerlendirme, uzaktan eğitim teknikleri ve eğitim-gelişim programlarının tasarlanıp hayata geçirilmesine kadar geniş bir alanda derinlemesine bilgi ve deneyime sahiptir.

İlhan Gülertan

İlhan Gülertan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitim ve gelişim alanında 25 yılı aşan kariyerinin temel değerleri öğrenme, paylaşma ve gelişim olmuştur.Uluslararası birçok kuruluşun akredite eğitmeni ve fasilitörüdür. Kişilerin ve kurumların gelişimi için eğitim programları tasarlamak ve sunmak yanı sıra eğitmen, yönetici koçu ve takım koçu olarak hizmet vermektedir.