İş yeri mutlu bir yer olmalı

Akıl ve Yürek'in varoluş amacı herkesin yaptığı işe hem aklını hem de yüreğini adadığı çalışma ortamlarını yaratmak.

DEĞERLERİMİZ

İnsan

Ana amacımız insanın kendi ve çevresi ile ilişkisinde doyumlu ve verimli olmasına katkı sağlamaktır. Bu anlamda odağımız "insan"dır.

KATILIMCIlık

Öğrenme ve gelişim kişinin aktif  parçası olduğu bir etkileşim sürecidir. Bu sürecin yaratılması ve geliştirilmesi diğer bir değerimizdir.

GELİŞİM

Kişinin kendi gelişimini kendisi yönetecek şekilde güçlendirilmesine katkı sunuyoruz.

Uzmanlık

Kendi deneyimimizde keşfetmediğimiz yani uzmanı olmadığımız hiçbir konuda çalışmıyoruz.

INOVASYON

Geçmişte olanları tekrarlamak yerine geleceği yaratanların insanlığa katkıda bulunduğunu biliyoruz.

BİZ KİMİZ?

Özcan Kabakçıoğlu

Özcan Kabakçıoğlu, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Eğitim ve gelişim sektöründe 30 yıldan fazla deneyime sahiptir. Yenilikçi Örgüt ve Yönetim kuramları ile bunların iş yaşamına uygulanmasından, ölçme-değerlendirme, uzaktan eğitim teknikleri ve eğitim-gelişim programlarının tasarlanıp hayata geçirilmesine kadar geniş bir alanda derinlemesine bilgi ve deneyime sahiptir.

İlhan Gülertan

İlhan Gülertan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitim ve gelişim alanında 25 yılı aşan kariyerinin temel değerleri öğrenme, paylaşma ve gelişim olmuştur.Uluslararası birçok kuruluşun akredite eğitmeni ve fasilitörüdür. Kişilerin ve kurumların gelişimi için eğitim programları tasarlamak ve sunmak yanı sıra eğitmen, yönetici koçu ve takım koçu olarak hizmet vermektedir.