Özel Programlar

Liderlik Dönüşüm Programı

Çalışmanın kullandığı model ve metodoloji, lider olmaya ve liderliği etkili biçimde uygulamaya eyleme çevrilebilir bir erişim sağlamakta benzersizdir.

Diğer liderlik eğitimlerinin tersine, amaç belirli bir liderlik modelini öğretmek değil, katılımcılara liderliğin gerçek doğasına erişim sağlayarak onları lider yapmaktır.

Etkili liderlik başka liderlerin neler yaptıklarını, onların kimi niteliklerini ve özelliklerini öğrenmekle erişilebilecek bir şey değildir. Bu çalışma, bir lider gibi davranmaya çalışmayı öğretmek yerine katılımcılara iddialı bir fırsat sunmaktadır:

Lider olmak ve Liderliği kendini doğal ifade tarzı olarak etkili biçimde uygulamak!

İletişime Geçin
Devamını Oku/
İş Hayatında Neuroscience

Neuroscience konusunda yapılan çalışmalar bize yeni ve şaşırtıcı kapılar açmaktadır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar kimi zaman bizi şaşırtır ve umutlandırırken, kimi zaman da kontrolün sandığımız kadar bizim elimizde olmadığını ima etmekte ve bizi tekrar düşünmeye davet etmektedir.

"İnsan doğasına" yapılan bir tür yeni yolculuk olan Neuroscience çalışmaları dikkate alınarak hazırlanan bu program, öncelikle elde edilen son bulguları katılımcılar ile paylaşmakta, bu çalışmaları yansıtan küçük deneyimler yaşatmaktadır. Sonrasında, katılımcıları bu deneyimlerin iş ve özel yaşamımıza etkileri üzerine keyifli bir sorgulamaya davet etmektedir.

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Paradoksal Düşünce

Gündelik yaşantımızda paradoksları sevmeyiz. İkilem yaşadığımızda, durumlar birbirleri ile çelişiyor gibi göründüğünde, çoğunlukla bir tarafı seçerek bu gerilimden kurtuluruz. Öte yandan, doğası gereği liderlik birçok paradoksu birlikte getirir ve bir tarafı seçerek bu gerilimden kurtulmak yerine, yani "ya o ya bu" seçimi yerine "hem o hem bu" sürecini yönetmeyi gerektirir.

Bu eğitimin amacı, öncelikle katılımcıların paradoksları nasıl göz ardı edebildiklerini ve bu tutumun liderlik sürecini nasıl olumsuz etkilediğini fark etmelerini sağlamaktır. Katılımcılar yapacakları bireysel ve grup çalışmaları ile önce kendi hayatlarında karşılaştıkları paradoksları tespit ederler.  Daha sonra, paradoksları dışlayan  "ya o ya bu" bakış açısı yerine paradoksları kucaklayan "hem o hem bu" bakış açısı ile bu paradoksları yönetmenin getirdiği kazançları fark ederler. Ve nihayet, öznel deneyimlerinde gerçekleştirdikleri bir dizi keşif sayesinde, hayatı paradoksal düşünceyle yorumlamada ustalaşıp liderliklerini bir üst seviyeye taşırlar.

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Bir Yönetim Aracı Olarak Öykü Kurgulama
Liderler ekiplerini hedeflerinin etrafında birleştirirken çoğu zaman reel aktarımlar değil, liderlerin bu hedefleri paylaşırken sergiledikleri yaklaşım ve kurguladığı öyküler etkili rol oynarlar.

İnsanlık tarihi nesnel bilginin yazılı olarak aktarıldığına ama dünya görüşü ve hayata karşı tavırların nesiller boyu öykü anlatımıyla şekillendiğine tanıklık eder. Öyküler kurguları, aktardığı bilgiler, bu bilgilerin aktırılma biçimi ve aktarıcının bu öykü ile arasındaki ilişkiye bağlı olarak insanlar üzerinden etki yaratırlar. Öykülerin içine kodlanan ve kelimeleri aşan değerler, inançlar, kaygılar ve umutlar alıcıların bilinçaltında tekrar çözümlenerek geniş bir bilgi ve anlam kümesine dönüşürler.

Öykü Kurgulama programı katılımcılara öykülerin yönetimde nasıl etkili araçlar olarak kullanılabilecekleri konusunda yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu programda yöneticiler yüzyıllar boyunca bilgi,deneyim ve bilgeliğin aktarılması, yeni katılanlara düşünsel çerçeve oluşturulması, diğerlerinin yeni çözüm yollarını denemek için cesaretlendirilmesi için kullanılan öykü aktarımını iş hayatında bir yönetim aracı olarak kullanmanın yöntemlerini öğreniyorlar. Ayrıca, belirsizlik ve karmaşıklık çağında ekiplerin düşünsel çerçevelerine öykülerin nasıl nüfuz edip birlikte karar verme dinamiklerini etkilediklerini deneyimliyorlar.

İletişime Geçin
Devamını Oku/