Yönetim Eğitimleri

Yönetici Geliştirme Programı

Akıl ve Yürek "Yönetici Geliştirme Programı"yapısı itibari ile bütünsel bir yaklaşıma sahip olup, birbiri üzerine inşa edilen aşamalarla yöneticileri bulundukları seviyeden üst seviyelere çıkma konusunda desteklemektedir.  Bu aşamaları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

Kendini Tanı, Kendini Yönet.  Bir yönetici için en önemli basamaktır. Burada yönetici yönetim kavramına bakışını sorgulamalı, bir yönetici olarak kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmek için ne kadar hazır olduğunu fark etmeli, kendi davranışlarını ve bunlar ile çevresinde yarattığı etkiyi anlamalıdır.

İşini Tanı, İşini Yönet. Yöneticinin yönetimin temel fonksiyonlarını, kendisinden beklenen somut yönetim işlevlerini ve bu işlevleri yerine getirirken neler dikkat etmesi gerektiğini anladığı, bu işlevlerin karşılıklı ilişkilerini netleştirdiği aşamadır.

Ekibini Tanı, Ekibini Yönet. Burası yöneticinin başarısı için en temel kaynak olan ekibini tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği alandır.

Ekibini Geliştir.  İyi yönetici her zaman en az kendisi kadar iyi çalışanlar yetiştiren ve içlerinde potansiyeli olanları yöneticiliğe hazırlayan yöneticidir.

Ekibini Bir Bütün Olarak Yönet.  Burada yönetici bir takım koçu gibi takımını organize etmeyi ve değişen koşullara uydurmayı öğrenir. Artık tek tek bireyleri yönetmenin ötesine geçip takımı bir bütün olarak ele alma aşamasıdır.

Karmaşıklığı Yönet.  Bu aşama yöneticinin sadece ekibini değil, ekibi ile birlikte şirket içinde ve dışındaki ilişki, iletişim ve ağları yönettiği, bulunduğu bölüme bütünsel ve sistemin bir parçası olarak bakabildiği, hem şirketin hem de bölümünün sonuçları için diğer bölümler ve bölümlerin yöneticileri ile birlikte çalışarak karmaşık iş ortamını yönettiği aşamadır.

İletişime Geçin
Devamını Oku/
İleri Düzey Yönetim Becerileri Eğitimleri

Dört temel yönetim işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiren yöneticilerin artık ikinci aşamaya geçmeleri, yani insanlarla birlikte iş yapabilme becerisini elde etmeleri gerekir. Bu amaçla "çalışma ortamında insan" odaklı bir dizi eğitim modülünü  "İleri DüzeyYönetim Becerileri" başlığı altında topluyoruz:

 

 • Çalışanlarının Akıl ve Yüreklerini İşe katma becerileri,
 • Duyarlı yönetici, kendinin ve çevrenin farkında olma,
 • Yöneticiler için sıra dışı iletişim becerileri,
 • Etkileme ve İkna,
 • Yöneticiler için iç ve dış çatışma çözme becerileri,
 • Güçlendirme (Empowering),
 • Yetki devri ve delegasyon,
 • Takım kurma ve yönetimi becerileri.

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Duyarlı Liderlik Eğitimi

Çevresindeki insanları ve aralarındaki ilişkileri doğru anlayan lider, doğru kararlar verir. Bunun için de liderin insan davranışlarının altında yatan nedenleri anlaması ve yönetmesi gerekir.

Bu eğitimin amacı liderlere insan davranışının altında yatan temel nedenleri göstermektir. Böylece liderler çevrelerinde olan biteni daha iyi anlar, sorunlar ortaya çıktığında psikolojik oyunlara girmezler.

Liderler bu eğitim sonrasında çevrelerindeki kişileri ve bu kişiler arasındaki ilişkileri daha derinden anlar ve uygun kararları verirler.

 

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim
 • Farklılıkları anlamak ve yönetmek
 • Liderlik
 • Etkileme
İletişime Geçin
Devamını Oku/