Ölçme Değerlendirme

Gelişimin Hareket Noktası

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇÖZÜMLERİMİZ

Ülke distribütörlüğünü yaptığımız araç setimizin Türkçe uyarlamaları titizlikle gerçekleştirilmiştir. Araçlarımızdan gerek duyulanlar The British Psychological Society, Psychological Testing Centre "test registration and review" sürecine tabii tutulmaktadır.

Araç setimiz bireysel koçlar, danışmanlık kuruluşları ve bağımsız danışmanların kullanımına açıktır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Facet5 Nedir?

Facet5 günümüzde mevcut en modern ve en gelişmiş kişilik ölçüm araçlarından biridir. Avrupanın "Big 5" modeline dayalı ilk kişilik analizi olan Facet5, şu an kullanımda bulunan en iyi ve en “açık sözlü” kişilik envanteridir.

Facet5, yöneticilere insanların davranışlarında, motivasyonlarında, tutumlarında ve beklentilerinde nasıl farklılıklar gösterdiklerini anlamada yardımcı olur.

Facet5 Kimler İçindir?

İş Dünyası İçin Tasarım
Facet5 çalışanların iş yerine katılımıyla başlayan tipik yolculuğun her aşamasında verilecek yönetim kararlarını destekleyecek hızlı ve pratik bilgi taleplerini karşılamak üzere psikolog-lar tarafından geliştirilmiştir.

Her Düzeyde ve Her Aşamada

Zengin rapor içeriği ve ek modülleriyle Facet5 her düzey çalışan için kullanılabilir. İşe alımdan oryantasyona, terfi kararlarından liderlik gelişimine, takım oluşturmadan etkili sonuçlar almaya kadar geniş uygulama alanları söz konusudur.

Facet5 Modülleri

Zengin temel raporuna ek olarak, Facet5 daha odaklı çalışmalar için farklı modüllere sahiptir. Facet5'a özgü dinamik ve sürekli geliştirme anlayışı sayesinde yıllar içinde bu modüllerin sayısı artmaktadır.

Facet5 Audition, iş rolleri ile Facet5 Kişilik Envanterini ilişkilendirmek üzere özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Böylece, adayların bir iş rolü-nün gerektirdiği kişilik yetkinlikleriyle ne ölçüde eşleştikleri ya da bunlar-dan ne ölçüde saptıkları hızla ve kolayca görülebilir.

3 kolay adımda tüm seçme ve yerleştirme sürecini sağlam ve bilimsel bir temele oturtarak yapılandırır:

1. İş Rolü Şablonunun oluşturulması.
2. Facet5 anketini tamamlayan adayların iş rolü şablonu ile karşılaştırılarak rol ile eşleştirilmeleri.
3. Eşleşme puanı yüksek adaylar ile Yapılandırılmış Görüşmenin tasarlanması.

Günümüzde hiyerarşik yapılar işlevsizleştikçe grup ve takım dinamiklerine olan ilgi artmaya başlamıştır. Etkili iş sonuçları elde edebilmek için, takım/grup üyelerinin kendileri ve birbirlerini tanımlamada yalın ve kes-tirme bir dil kullanmaları gerekir. Facet5 bunu beş temel faktörle sağlayabilir. Takım Görünümü raporu ya sadece Facet5 verilerine dayanan ya da takımın her üyesinden alınan geribildirimleri de kullanabilen bütünleşik bir rapordur. Rapor işyerindeki sorunlara yaklaşırken bireyin benimsediği yaklaşımın yanı sıra, çatışma ya da anlaşmazlık ortaya çıktığında tercih ettiği yaklaşımı da sergiler.

Faydaları 
+ Doğru takım oluşturmada güvenilir veriler sağlaması.
+ Mevcut takımların performans gelişimleri için kullanılabilmesi.
+ Olası sorun ve çatışma alanlarının hızla belirlenmesi.
+ Yapılandırılmış bir geribildirim oturumu ile elde edilen sonuçların kolayca uygulamaya geçirilmesi.
+ Gerek duyulduğu takdirde, 360 derece geribildirim modülünün de kullanılması.
+ Gelecekte başka takımlar oluşturulurken bir başvuru kaynağı olarak uzun süreli kullanım olanağı. 

Facet5 Takım Görünümü raporları Teamscape Workshop ile birlikte kullanılır. Teamscape Workshop gereksinime göre yarım, bir ya da iki günlük oturumlar halinde düzenlenebilir.

Strategic Leadership Review,  kişilik temelli veriler ile 360 derece geribildirimden elde edilen verileri birleştirmesi açısından eşsiz bir araçtır. Kişilikten kaynaklanan doğal yetkinlikler ile diğerleri tarafından gözlenen yetkinlikleri karşılaştırarak hem güçlü yanların hem de gelişim alanlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu anlamda, 360 süreci gerçekte nelerin olduğunu sergilerken, Facet5 bunların “neden” böyle olduğunu kavramamızı sağlar.

Facet5 SLR – Kullanım Alanları
+ Liderlik stilinin anlaşılması
+ Liderlik boyutlarında ölçülen performansın değerlendirilmesi
+ Gerçek performans ile potansiyel performansın karşılaştırılması
+ Odaklı Liderlik gelişim programı
+ Lider değişim kararlarına güçlü veri sağlanması 

Özfarkındalığın bireysel gelişimde temel öneme sahip olduğu artık
tartışma konusu bile değil. Tüm tarafların kabul ettiği apaçık gerçek şu:

Özfarkındalık yoksa gelişme de yok!

Spotlight, Facet5 kişilik modeline dayanan farkındalık ve gelişim odaklı bir rapordur. Raporda kişilik profilinden kaynaklı Güçlü Yanlar ile Risklerin yanı sıra bireysel stillerden kaynaklı Gerilim Alanları ile Aşılması gereken unsurlar yer alır.

Kulllanım Alanları

+ Yetenek geliştirme programları için idealdir
+ Temel "özfarkındalık" oluşturma, gelişim ve liderlik programlarına kolayca entegre olur
+ Bireysel koçluk çalışmaları için güçlü bir destek sunar ve koçlara bütünlüklü bir gelişim planı oluşturmaları için kavramsal bir çerçeve sağlar
+ Büyük grupların gelişim çalışmaları için kişilik modeli temelli etkili ve hesaplı bir çözüm sunar

Facet5 İle İlgili Yazılarımız
VIEWSUITE 360º Nedir?

ViewSuite360º bir dizi hazır 360º geribildirim aracından oluşan tamamlayıcı bir pakettir. Araçlar davranış değişimi konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Dr. Kenneth Nowack tarafından geliştirilmiştir.

360º Derece Kimler İçindir?

Her düzeyde çalışana gelişim amaçlı geribildirim vermek üzere kullanılabilir.

ViewSuite 360º Araçları

Her türlü 360° Geribildirim projenizi desteklemek üzere hazır ya da size özel çözümler sunmaktayız. Mevcut araçlarımızla gerek birey gerekse de takım etkinliği açısından güçlü yanlar ile gelişim gereksinimlerini belirlemek artık çok kolay. Uzmanlarımız projelerinize en uygun çözümü bulmada ve uygulamada size yardımcı olurken alandaki son gelişmelerden yararlanmanızı da sağlayacaktır.

PerformanceView360 kişinin kendisiyle ilgili algılarını yöneticisinin, iş ve takım arkadaşlarının algılarıyla karşılaştırarak 14 önemli yetkinlik bağlamında güçlü yanlar ile gelişim alanları hakkında geribildirim sağlar.  

PerformanceView360 yönetici olmayan çalışanlar için tasarlanmıştır ve şirketinizde bağımsız katkı sağlayıcı ya da bir takımın üyesi olarak iş gören tüm profesyoneller, teknik ve idari çalışanlar için kullanılabilir.

ManagerView360 etkili liderlik ve yöneticilik için gerekli 20 yetkinliği ölçer. Bu yetkinlikler çok sayıdaki sektörün yönetici pozisyonlarının yoğun iş analizleri sonucu elde edilen dört gelişim alanı altında toplanırlar. 

ManagerView360, çok sayıda yetkinliği ölçmesiyle katılımcıların güçlü yanları ve gelişim gereksinimleri hakkında geniş bir tarama yapar, sağlam ve ayrıntılı bir rapor sunar. Bu yönüyle en sık başvurulan 360° Geribildirim çözümüdür.

ManagerView360 yönetici koçluğu, yönetici gelişim programları için idealdir ve şirket performans değerlendirme sistemlerinin gelişim planlamalarını destekler.

LeaderView360 günümüz örgütlerinde etkili liderlik yapabilmek için gerekli olan 7 temel yetkinlik alanına ait 35 önemli liderlik davranışını ölçer.  

LeaderView360 orta ve üst düzey yöneticilere yöneliktir ve genel liderlik etkililiğini artırmaya odaklanma-da yardımcı olur. Özellikle rekabetçi performans için gerekli liderlik tutumlarına odaklı kısa ve özlü bir değerlendirme sunmasıyla eşsizdir.

LeaderView360, koçluk, liderlik gelişimi eğitim programları ile şirket performans değerlendirme sistemlerinin gelişim planlamalarını desteklemek için ideal bir araçtır.

ExecutiveView360 üst düzey liderlik için gerekli olan 22 temel yetkinliği ölçer. Bu yetkinlikler, yetenek yönetimi sistemleri geliştirmede yapılan iş profilleme çalışmalarında belirlenmiş olan dört alanda toplanır. 

Ayrıntılı geribildirim raporunda üst düzey yöneticinin kendisiyle ilgili algıları Yönetim Kurulunun, çeşitli düzeydeki yöneticilerin, doğrudan kendisine bağlı çalışanların, dengi pozisyonda yer alanların ya da takım arkadaşlarının algılarıyla karşılaştırılarak eşsiz bir geribildirim olanağı sağlanır. ExecutiveView360 tüm sektörlerdeki üst düzey yöneticiler ile liderlerin güçlü yanlarını ve gelişim gereksinimlerini ayrıntısıyla ortaya koyan etkili bir araçtır.

ExecutiveView360 üst düzey yönetici koçluk, üst düzey yönetici gelişim programları, yönetici devamlılık ve yetenek yönetimi programları ile üst düzey yönetici performans değerlendirme sistemlerinin gelişim bölümlerini desteklemek açısından ideal bir araçtır.


EmotionalIntelligence360, 17 önemli yetkinliği ölçerek diğer kişilerle etkileşiminizde sergilediği-niz davranışlarınız ile duygularınızı fark etmenize, kavramanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Davranışa dönük 70 soru içerir ve kendinize dair algılarınızı diğer değerlendiricilerinkilerle karşı-laştırır.  

Aracın geliştiricisi olan Dr. Kenneth M. Nowack, Daniel Goleman'ın  "Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations" adlı kuruluşunun da üyesidir.

EmotionalIntelligence360 bir kendini değerlendirme aracı olarak PeopleIndex adı altında ayrıca tasarlanmıştır. Bu araç, kişinin kendisiyle ilgili algılarını uluslar arası bir norm grubu ile karşılaş-tırarak geribildirim sağlar ve 360° geribildirimin yapılamadığı durumlar için kullanılır.

Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri diyorsanız, o halde buyrun size özel 360° geribildirim sistemini birlikte tasarlayalım!

CustomView360, size özgü gereksinimlerinize özelleştirilmiş bir yaklaşım sağlayan esnek ve kullanımı kolay bir 360° ölçüm sistemidir. Şirketinizin yetkinliklerini ve anket maddelerini alarak web temelli bir anket, yönetim ve geribildirim raporlama sistemine dönüştürür.

Sistem tek ya da ikili değerlendirme ölçeklerini kullanabilir ve müşteri tarafından tanımlanan değerlendi-rici türlerinden geribildirim alınmasına olanak tanır. E-posta yönergeleri ve web sitesinde yer alacak me-tinler tümüyle özelleştirilebilir ve çevrimiçi anket ile raporlar kendi logonuzun ve renklerinizin kullanılma-sına izin vererek size özel tasarım yapılmasını sağlar.

Akıl ve Yürek destek grubu anket tasarımı ve proje yönetimi süreci ile projenin tüm aşamalarında karşıla-şabileceğiniz güçlükler konusunda size yardımcı olmaya hazırdır. Verdiğimiz tüm hizmetlerde gizlilik prensibine en üst düzeyde uyulmakta ve katılımcılarla ilgili bilgilerin mahremiyeti sağlanmaktadır.

360 Derece İle İlgili Yazılarımız
Henüz bir şey yok.
ThinkingStyles'ın Faydaları

+ Kişinin envanter uygulandığı andaki bilişsel profilini ortaya koyarak bilişsel gelişim alanları ile güçlü alanların belirlenmesini sağlar.

+ Nitelikli bire bir ya da toplu geribildirim sayesinde kişilere bilişsel esneklik ve sağlamlık kazandıracak yolculuk başlatılır.

+ Kişilere hem kendilerinin hem de diğerlerinin düşünme stillerini ve zihinsel stratejilerini kavratarak üstbilişsel (metacognitive) farkındalık sağlar.

+ Düşünme stilleri tutum ve davranışları, davranışlar ilişkileri ve ilişkiler de iş sonuçlarını etkilediğine göre, verimin artmasına doğrudan ve güçlü bir katkıda bulunur.

+ Zengin raporlama ve geribildirimle sağlanan farkındalık farklı düşünme tercihlerine karşı önce tolere etmeyi ve kabullenmeyi getirir, daha sonra da bu farklılıklardan yararlanma anlayışını geliştirir.

+ Beynin “plastik” olmasından hareketle, düşünme stilleri envanteri gelişimi görmek ya da kanıtlamak için tekrar tekrar uygulanabilir.

ThinkingStyle Kimler İçindir?

+ Yönetici Geliştirme
+ Lider Geliştirme
+ Takım Geliştirme
+ Birebir İlişki (Yönetici-Yönetici, Ortaklar, Yönetim Kurulu vb) Geliştirme
+ Kişisel Gelişim
+ Yetenek Yönetimi
+ Koçluk

ThinkingStyles Nedir?

Düşünme Stilleri 26 farklı düşünme türü üzerinden kişinin bilişsel profilini belirleyen bir araçtır. Bilişsel Stiller (Cognitive Styles) olarak da bilinir ve son 30 yıldır büyük gelişmeler kaydedilen bilişsel alanda (Cognitive Science) elde edilen bulgularla uyumludur.

Düşünme Stilleri aşağıdaki bilimsel kuram, kavramlar ve bulgulara dayanılarak geliştirilmiştir:

+ Bilişsel tercihlerimiz, biz farkında olmasak da, bilgiyi işleme ve böylece düşünme, tutum oluşturma ve davranma biçimlerimizi etkiler.

+ Her şey bilişsel tercihlerimizin süzgecinden geçer. Bu süreçte  algımız ve düşünmemiz bilinçli farkındalığımızın denetimi dışında biçimlenir.

 + Tercih ettiğimiz düşünme stilleri çoğu zaman bizi motive eden unsurları oluştururlar ve değer sistemimizi belirlerler.

 + 1950'lerden bu yana bilinen insanların “sınırlı rasyonel” olduğu gerçeği (bounded rationality) neuro-cognitive bulgularla doğrulanmıştır. Mevcut bilgiler ışığında, insan beyninin sınırlılığını aşmanın tek yolu “bilişsel esneklik” geliştirmektir.

+ Bilişsel esneklik geliştirmek mümkündür, çünkü insan beyni “plastik”tir. Bir başka deyişle, beyin hücreleri her insanda, tıpkı parmak izi gibi, kişiye özgü yapılanmış olsa da, bilinçli müdahale ile (eğitim, öğrenme, koçluk vb.) yeniden yapılanabilir. Bu çabanın nihai hedefi “bilişsel zindelik”e ulaşmaktır.

+ Bilişsel esneklikten bilişsel zindeliğe uzanan yolun ilk adımı düşünme stillerinin, yani bilişsel tercihlerin, farkında olmaktır. Daha açık bir ifadeyle, kişinin kendi düşünme tarzı (stilleri) üzerine düşünmeye başlaması, yani meta-cognitive (üstbilişsel) bir farkındalık
geliştirmesidir.

ThinkingStyles İle İlgili Yazılarımız
Henüz bir şey yok.
StressScan'in Faydaları

StressScan özellikle yönetici/lider koçluğu, stres yönetimi eğitimleri, çalışanlara destek ve araştırma programlarının parçası olarak faydalıdır.

Devamsızlık, iş tatmini, fiziksel rahatsızlık, tükenmişlik, kaygı vb. sorunlara çözüm sağlama kullanılabilir.

StressScan Kimler İçindir?

Her düzeyde çalışanlar.

StressScan Nedir?

StressScan yaşam tarzı yönetimi, stres ve stresle başa çıkma alanlarını tarayan bir envanterdir. Kişisel iyilik halini geliştirmek için kapsamlı bir geribildirim raporu sunar. Rapor strese bağlı rahatsızlıkların giderilmesine katkıda bulunabilecek belirli yaşam tarzı ve sağlık davranışlarına dair odaklanmış bilgi sağlar.

StressScan 15 yılı aşkın yayımlanmış araştırmalarında, çalışan yetişkinlerin sağlık ve devamsızlık, iş başarısı, fiziksel hastalıklar, işten ayrılma, depresyon, anksiyete, psikolojik sıkıntılar gibi örgütsel sorunları hakkında bilgi verir.

StressScan İle İlgili Yazılarımız
Henüz bir şey yok.
Career Profile Inventory'nin Uygulama Alanları

Her düzey yöneticiye yönelik koçluk, kariyer danışmanlığı, başka işe yerleştirme, geliştirme, yönetici yedekleme gibi uygulamalar için ideal bir araçtır.

Raporda kariyer ve profesyonel gelişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanmış bir eylem planı bölümü de yer almaktadır.

Career Profile Inventory Kimler İçindir?

Çalışanlar iş yaşamlarının herhangi bir aşamasında Kariyer Profili Envanterini kullanarak kariyerlerine yön verebilirler.

İşverenler ve yöneticiler bu araç sayesinde çalışanlarının isteklerini ve kariyer motivasyonlarını öğrenebilirler.

Career Profile Inventory Nedir?

Kariyer Profili Envanteri her düzeyde çalışana uygulanabilen bir araçtır. Geçerli ve sağlam kuramsal altyapısıyla bu araç üç alana odaklanmış geribildirim sağlar:

+ Kariyer Aşamaları
+ Kariyer Yolu Tercihi
+ Politik Stil Yönelimi

Kariyer Profili Envanteri katılımcının mevcut durumu ile olmasını istediği durumu karşılaştırır. Farklılıkları inceleyerek kişinin tatmin durumu hızla belirleyebilirsiniz.

Career Profile Inventory İle İlgili Yazılarımız
Henüz bir şey yok.
PeopleIndex'in Uygulama Alanları

PeopleIndex, EmotionalIntelligence360°'ın bir özdeğerlendir-me aracı olarak ayrıca tasarlanmış versiyonudur ve 360° geribildirimin yapılamadığı durumlar için kullanılır

PeopleIndex Kimler İçindir?

Her düzey çalışan.

PeopleIndex Nedir?

Bu araç, kişinin kendisiyle ilgili algılarını uluslar arası bir norm grubu ile karşılaştırarak geribildirim sağlar.

Git gide artan sayıda araştırma, kariyer başarısı ve iş performansı konularında Duygusal Zekânın IQ'ya göre çok daha önemli bir rol oynuyor olabileceğini
göstermektedir. Bu araştırmalara göre:

+ Toplumsal ve duygusal zekâdan yoksun ama gayretli çalışanlar, duygusal zekâsı yüksek gayretli çalışanlardan daha düşük performans gösterirler;

+ Genel olarak, yüksek performans gösterenlerin bilişsel kapasitelerindeki güçlü yanlar düşük performans gösterenlere göre yüzde 27 daha fazla iken, toplumsal ve duygusal yetkinliklerdeki güçlü yanları yüzde 53 daha fazladır;

+ En üst düzey performans gösteren yöneticiler ile liderler diğerlerine göre önemli ölçüde daha fazla "duygusal yetkinlik" sahibidir;

+ Zayıf toplumsal ve duygusal zekâ ile yönetici "zafiyeti" ve kariyer başarısızlığı arasında güçlü bir bağıntı vardır.

PeopleIndex İle İlgili Yazılarımız
Henüz bir şey yok.