Facet5 Raporu

Facet5’ı seviyorum çünkü diğer profil araçlarının en iyi taraflarını bir arada vermesinin yanı sıra son derece doğru, kolay anlaşılan ve kolay açıklanabilen bir sonuç sunuyor.
Donia Ceato, Avon Technical Products

Genel Bakış - “Big5” Nedir?

Günümüzde beş ana faktör (irade, enerji, ilişkiler, kontrol ve duygusallık) yaygın olarak kişiliğin temel yapı taşları olarak kabul edilmektedir. Kişiliğin temel boyutlarını belirleme ve tanımlama çabaları doğrultusunda, dünyanın çeşitli yerlerinde karmaşık sayıları ve daha büyük verileri işleme yeteneğine sahip gelişmiş istatistik testler ve
bilgisayarlar sayesinde bu “Büyük Beşli” bir bireyin kişiliğini açıklamada temel yapı taşları olarak tutarlı biçimde karşımıza çıkar.Facet5, bu beş faktörü hassasiyetle ve hızla ölçerek bireysel tutum farklılıklarına dair en doğru ve en kolay uygulanabilen sonuçları verir. Dahası, bu beş faktörü ayrıca 13 alt faktöre bölerek, tutum farklılıklarının bireysel düzeyde daha ayrıntılı araştırılmasını sağlar.

Facet5 Raporu – Faktör Dağılımı

Hiçbir profil diğerlerine göre daha iyi ya da kötü olarak tanımlanamaz. Öte yandan, her profil çalışma ortamına katkı sağlarken olası sorunlar da getirir. Durumu daha karmaşık hale getiren, belirli bir şirkette, çalışma ortamında ya da iş rolünde avantaj olan bir kişilik özelliği bir başkasında sorunun kaynağı olabilir!

Bu nedenlerle, her bir Facet5 raporunun akredite bir uzman tarafından yorumlanması ve (seçme-yerleştirme dışındaki) her durumda katılımcıya geribildirim verilmesi bir zorunluluktur. Raporun eşsiz bir “keşif” deneyimine dönüştürülmesi ve katılımcının değişim için ilk adımı atmaya yüreklendirilmesi ancak böyle mümkün olmaktadır.

Elde edilen rapor kalıcı bir başvuru kaynağı niteliği taşır ve ortaya çıkacak gereksinimlere göre tekrar tekrar kullanılabilir.

Facet5 Raporu – Liderlik Kılavuzu

Facet5’ın ayırıcı özelliklerinden biri de raporda “Liderlik Kılavuzu” adı altında katılımcının yöneticisine yol gösterici bir bölümün yer almasıdır. Böylece, işe alım sonrası oryantasyon süresi kısalacağı gibi, kişiden üst düzey verim alma, şirkete bağlılığı artırma ve birebir liderlik yapma vb. konularda elinizde faydalı bir kılavuz bulunur.

 Facet5
Raporu – Facet5 Rolleri

katılımcıyı bir bakışta kavramaya olanak verir. Katılımcıdan lider olarak ve takıma katkıları açısından beklenebilecek davranışları sıralarken, onu nelerin motive edebileceğine dair içgörüler de sunar. Raporun bu bölümü katılımcı hakkında genel bir bakış elde etmek yanı sıra kişilikten kaynaklanabilen sorunları ve çatışma noktalarını
hızlıca belirlemek için de kullanılabilir.

Facet5 Raporu – Temel Yetkinlikler

Altı başlık (Liderlik, İletişim, Kişiler Arası İlişkiler, Analiz ve Karar Verme, İnisiyatif ve Çaba, Planlama ve Düzenleme) altında kişinin çalışma ortamına getirdiği tipik davranışlarını ve dikkat edilmesi gereken yönlerini sıralar. İşe alımlarda görüşmeyi yapılandırmak için kullanılabileceği gibi, terfi gibi şirket içi yer değiştirme amaçlı da kullanılabilir.

Facet5 Raporu – İş Tercihleri


kişiyi motive ve demotive edebilecek unsurları sıralarken kişi ile mevcut iş rolü arasındaki uyumu ya da uyumsuzluğu kavramaya yardımcı olur. Özellikle kariyer planlamasında kullanılabilirse de, performans sorunları, verimsizlik, tatminsizlik vb. sorunların nelerden kaynaklandığının anlaşılmasını da sağlar.

Özcan Kabakçıoğlu
03/2022
Kategori:
Facet5

DİĞER YAZILARIMIZ

Şimdilik bu kadar!

Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.
Teşekkürler! E-postanıza onay bildirimi gönderildi.
Bir hata oluştu. Sayfayı yeniledikten sonra devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.